<kbd id="t74gzh7e"></kbd><address id="i36eebsh"><style id="ndhbit1x"></style></address><button id="yggay7hj"></button>

     ×
     你知不知道,你可以简单地创建一个配置文件在您的所有数码设备和平台保存您的喜好?你想开始?
     不是现在
     没有,从来没有再问

     SG:把

     打印
     季节
     时间段
     比赛
     5月20 2012
     秩 本星期 排名上周 参赛者姓名 平均 总SG:把 测量轮
     1 德雷克·兰利 4 1.762 7.048 4
     2 肯·杜克 4 1.621 6.485 4
     3 亚历克斯·塞加卡 4 1.608 6.432 4
     4 乔纳斯·布里茨特 4 1.607 6.428 4
     5 勃兰特·乔贝 4 1.431 5.725 4
     T6 安德烈斯·冈萨雷斯 4 1.408 5.631 4
     T6 安德烈斯·罗梅罗 4 1.408 5.630 4
     8 恶劣的骄傲 4 1.340 5.359 4
     9 李修贤 4 1.276 5.105 4
     10 查德 - 坎贝尔 4 1.273 5.090 4
     11 罗伯托·卡斯特罗 4 10.173 4.692 4
     12 42 J·J亨利 4 1.091 4.362 4
     13 68 克里斯·库奇 4 1.020 4.079 4
     14 D.A.点 4 0.978 3.911 4
     15 帕尔默 4 0.908 3.630 4
     16 承烈NOH 4 0.865 3.461 4
     17 40 罗林斯 4 0.809 3.236 4
     18 63 米克尔森 4 0.783 3.131 4
     19 8 大卫·马西斯 4 0.761 3.045 4
     20 20 基根·布拉德利 4 0.759 3.036 4
     21 凯文·基斯纳 4 0.729 2.916 4
     22 托德 - 汉密尔顿 4 0.721 2.882 4
     23 克里斯 - 莱利 4 0.649 2.595 4
     24 30 布莱恩 - 盖伊 4 0.636 2.543 4
     25 约翰·马兰热 4 0.599 2.395 4
     26 50 马克·莱什曼 4 0.583 2.332 4
     27 乔 - 杜兰特 4 0.558 2.230 4
     28 埃尔斯 4 0.555 2.218 4
     29 沙恩·贝尔奇奇 4 .551 2.202 4
     30 绿森 4 0.532 2.129 4
     31 斯科特·皮尔西 4 0.530 2.119 4
     32 杰森·戴 4 0.473 1.891 4
     33 今田龙二 4 0.455 1.818 4
     34 2 库查尔 4 0.416 1.663 4
     35 约翰梅里克 4 0.380 1.520 4
     36 斯科特·布朗 4 0.344 1.377 4
     37 54 布莱恩·戴维斯 4 .339 1.355 4
     38 11 鲍勃·埃斯特斯 4 0.319 1.277 4
     39 15 帕特·佩雷斯 4 .317 1.269 4
     40 马修 - 高根 4 .284 1.134 4
     41 哈灵顿 4 .271 1.085 4
     42 詹姆斯·德里斯科尔 4 0.265 1.059 4
     43 7 吉米·沃克 4 0.257 1.026 4
     44 达菲·沃尔多夫 4 0.246 0.985 4
     45 杰森·博恩 4 0.231 .925 4
     46 李泽楷 4 .203 0.813 4
     47 格雷格·欧文 4 .185 0.741 4
     48 43 里基·巴恩斯 4 0.173 0.691 4
     49 里奇 - 毕姆 4 0.148 0.591 4
     50 加里 - 伍德兰德 4 0.097 .386 4
     51 罗伯特·加里格斯 4 .032 0.126 4
     52 比利·梅费尔 4 -.026 -.102 4
     53 J·J基林 4 -.098 -.390 4
     54 加文·科尔斯 4 -.184 -.736 4
     55 维杰 - 辛格 4 -.354 -1.415 4
     56 查尔斯 - 霍维尔三世 4 -.364 -1.457 4
     57 72 詹森·杜夫纳 4 -.429 -1.715 4
     58 埃里克·康普顿 4 -.445 -1.780 4
     59 亨特 - 哈斯 4 -.541 -2.164 4
     60 T24 霍纳拉坦·维加斯 4 -.569 -2.276 4
     61 尼克·欧亨 4 -.604 -2.415 4
     62 蒂姆 - 赫伦 4 -.695 -2.779 4
     63 格雷格·查默斯 4 -.700 -2.800 4
     64 D.J.特拉汉 4 -0.759 -3.037 4
     65 70 格雷厄姆·德拉特 4 -.778 -3.112 4
     66 查利·霍夫曼 4 -1.158 -4.632 4
     67 4 布莱克·亚当斯 4 -1.214 -4.854 4
     68 阿特瓦尔 4 -10.319 -5.275 4
     69 比尔·隆德 4 -1.638 -6.553 4
     70 凯尔·赖弗斯 4 -1.840 -7.360 4
     71 波 - 维克利 4 -1.960 -7.838 4

       <kbd id="zqp3twyp"></kbd><address id="m2ecarxv"><style id="bnli10yr"></style></address><button id="duenyn4u"></button>