<kbd id="t74gzh7e"></kbd><address id="i36eebsh"><style id="ndhbit1x"></style></address><button id="yggay7hj"></button>

     ×
     你知不知道,你可以简单地创建一个配置文件在您的所有数码设备和平台保存您的喜好?你想开始?
     不是现在
     没有,从来没有再问

     SG:把

     打印
     季节
     时间段
     比赛
     ,2016年6月5日
     秩 本星期 排名上周 参赛者姓名 平均 总SG:把 测量轮
     1 23 乔恩·柯伦 4 20.123 80.494 4
     2 杰森·戴 4 2.012 8.050 4
     3 麦克罗伊 4 1.826 7.306 4
     4 5 库查尔 4 1.727 6.910 4
     5 索伦Kjeldsen 4 1.602 6.407 4
     6 55 托尼·菲诺 4 1.573 6.294 4
     7 25 凯尔·赖弗斯 4 1.470 5.880 4
     8 巴顿kizzire 4 1.298 5.194 4
     9 约翰·萨登 4 1.220 4.880 4
     10 炳勋的 4 1.185 4.739 4
     11 24 埃米利亚诺格里洛 4 1.091 4.363 4
     12 奥格维 4 1.060 4.241 4
     13 凯文·斯翠尔曼 4 1.053 4.211 4
     14 基根·布拉德利 4 0.994 3.977 4
     15 萨克·布莱尔 4 0.983 3.933 4
     16 28 威廉麦吉尔特 4 .981 3.924 4
     17 46 布赖恩·哈曼 4 0.951 3.806 4
     18 斯潘塞·勒文 4 0.948 3.791 4
     19 J.B.霍姆斯 4 0.891 3.563 4
     20 布伦丹·斯蒂尔 4 0.833 3.331 4
     21 51 乔纳斯·布里茨特 4 .826 3.306 4
     22 加里 - 伍德兰德 4 0.793 3.172 4
     23 赖安 - 摩尔 4 0.679 2.717 4
     24 格洛弗 4 0.632 2.527 4
     25 贾森·戈尔 4 0.554 2.218 4
     26 杆帕姆林 4 0.523 2.094 4
     27 丹尼尔·伯杰 4 0.498 1.993 4
     28 30 亚当·哈德温 4 0.481 1.925 4
     29 布巴沃森 4 0.466 1.865 4
     30 史密利·考夫曼 4 0.443 1.772 4
     31 59 丹尼尔·萨默海斯 4 0.439 1.756 4
     32 69 罗伯特·斯特布 4 .404 1.615 4
     33 2 乔丹·斯皮思 4 .396 1.585 4
     34 14 马克·莱什曼 4 .394 1.577 4
     35 20 岩田寛 4 0.360 1.440 4
     36 斯科特·布朗 4 .282 1.130 4
     37 48 哈德逊·斯福德 4 .278 1.114 4
     38 马特·琼斯 4 0.275 1.102 4
     39 肯·杜克 4 .268 1.074 4
     40 T33 本·马丁 4 0.232 0.927 4
     41 约翰·哈 4 0.191 0.764 4
     42 达斯汀 - 约翰逊 4 0.153 0.612 4
     43 卡米罗 - 维勒加斯 4 .137 0.549 4
     44 40 罗伯托·卡斯特罗 4 0.123 0.494 4
     45 福瑞克 4 .083 0.334 4
     46 54 查尔·舒瓦特泽尔 4 0.052 0.208 4
     47 11 杰森·博恩 4 0.004 0.017 4
     48 大卫·林默斯 4 -.013 -.051 4
     49 66 李修贤 4 -.020 -.080 4
     50 31 帕特里克·里德 4 -.114 -.456 4
     51 特斯卡布雷拉贝洛 4 -.120 -0.481 4
     52 K.J.财 4 -.133 -.533 4
     53 42 詹森·杜夫纳 4 -.151 -.603 4
     54 赖恩·鲁费尔斯 4 -.287 -1.148 4
     55 弗雷迪·雅各布森 4 -.382 -1.527 4
     56 4 安尔班·拉里 4 -.393 -1.573 4
     57 卢克 - 唐纳德 4 -.434 -1.736 4
     58 亚历克斯·塞加卡 4 -.500 -2.000 4
     59 查尔斯 - 霍维尔三世 4 -0.554 -2.214 4
     60 米克尔森 4 -.611 -2.445 4
     61 罗素·亨利 4 -.629 -2.516 4
     62 22 戴维·赫恩 4 -.662 -2.647 4
     63 罗素·诺克斯 4 -.734 -2.937 4
     64 布赖森dechambeau 4 -.741 -2.962 4
     65 乔治·麦克尼尔 4 -.743 -2.970 4
     66 17 韦伯·辛普森 4 -.829 -3.316 4
     67 凯文·查佩尔 4 -.879 -3.516 4
     68 26 罗相昱 4 -.896 -3.584 4
     69 杰米·洛夫马克 4 -.932 -3.729 4
     70 哈罗德·瓦尔纳三 4 -1.159 -4.637 4
     71 56 斯科特·皮尔西 4 -1.422 -5.688 4
     72 乔治·库切 4 -1.448 -5.790 4
     73 布赖恩·斯图尔 4 -1.547 -6.188 4
     74 SI禹金 4 -2.125 -8.501 4
     75 比德·考利 4 -2.213 -8.850 4

       <kbd id="zqp3twyp"></kbd><address id="m2ecarxv"><style id="bnli10yr"></style></address><button id="duenyn4u"></button>